CaaraGo sopimusehdot

K-CaaraGo -Auton lyhytaikaisen vuokrauksen ehdot

1. K-CaaraGo -sopimus

K-CaaraGo -sopimus syntyy auton vuokraajayhtiön K Caara Oy:n ("Vuokraamo") ja sopimuksen allekirjoittaneen henkilön tai sen henkilön ("Vuokraaja"), jota K-CaaraGo -sopimuksen allekirjoittanut henkilö valtakirjalla edustaa, välillä. Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti.

2. Auton käyttöönotto

K-CaaraGo auto luovutetaan Vuokraajalle käyttökuntoisena sovittuna aikana sovitussa paikassa.

K-CaaraGo -auto tarkastetaan Caaran toimesta ennen luovuttamista. K-CaaraGo sopimuksen allekirjoittanut auton vastaanottaja on myös velvollinen tarkistamaan K-CaaraGo -auton luovutustilanteessa auton mahdollisten puutteiden tai vaurioiden todentamiseksi. Puutteista ja vaurioista on mainittava välittömästi auton luovuttavalle henkilölle.

3. K-CaaraGo -auton käyttö.

K-CaaraGo -auton Vuokraajan vastuulla on pitää auto yhtä hyvässä kunnossa kuin voidaan olettaa huolellisen henkilön pitävän omaa autoaan. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain auton tavanomaisella käyttötavalla ja noudattamaan erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta. Vuokra-aikana Vuokraajan tulee huolehtia auton normaalista ylläpitotarkkailusta (rengaspaineet, moottoriöljy sekä muut nesteet). Auto on aina lukittava pysäköitäessä.

K-CaaraGo -autoa saa kuljettaa vain sopimuksessa määritetyt henkilöt. Sopimukseen merkittävillä kuljettajilla on oltava voimassa oleva ajokortti.

Auton käyttäminen lainvastaisesti tai lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuun tai rata-ajoon, hinaukseen, ajo-opetukseen taikka jäällä ajamiseen virallisten jääteiden ulkopuolella on kielletty. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Tupakointi ja kotieläinten kuljetus autossa on kielletty.

Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokraaja oikeuttaa vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi.

Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Autossa käytettävä polttoaine ilmenee vuokrasopimuksesta ja/tai auton rekisteriotteesta. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. Mikäli Vuokraaja palauttaa auton vajaalla tankilla, Vuokraamolla on oikeus veloittaa puuttuva polttoaine ja mahdollinen tankkausmaksu vuokrasopimuksessa tai hinnastossa ilmenevällä hinnalla.

4. Vuokraajan vastuu K-CaaraGo -autosta, vakuutuksen omavastuu

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle autoa tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset sekä maksamaan auton korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksena sopimuksen mukaista hintaa enintään 30 päivän ajalta. Vuokraajan vastuu on kuitenkin rajattu vuokrasopimuksessa todettuun omavastuuosuuteen. Omavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen. 

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle aiheuttamansa vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot johtuvat ajoneuvon väärinkäytöstä tai sopimuksen vastaisesta käytöstä, normaalin auton ylläpidon laiminlyönnistä tai auton muusta huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle auton tavanomaisesta poikkeavan likaantumisen aiheuttamat siivous- ja puhdistuskustannukset.

Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.

Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan Vuokraamolle myös omavastuun osalta, mikäli Vuokraamo saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

5. Menettely vahinko- tai rikkoutumistapauksessa

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava autoon vuokra-aikana tulevasta viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta. Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa Vuokraajan tai muun sopimukseen merkityn kuljettajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus Vuokraamolle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisesti.

Vuokraamo vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta.

6. Maksaminen

Ellei muusta maksutavasta ole erikseen sovittu, Vuokraaja maksaa sopimuksen mukaisen vuokran mahdollisine lisineen maksukortillaan. Vuokrasopimusta tehdessään Vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti.

Vuokraamolla on oikeus vuokrauksen yhteydessä tehdä Vuokraajan maksukortille ennakkovarmennus arvioitua lopullista vuokraa ja mahdollista muuta veloitusta vastaavalle summalle, jolla Vuokraamo varmistaa, että Vuokraajan maksukorttitilillä on katetta ja että maksukortti on voimassa.

Vuokraamolla on oikeus, silloin kun peruste tähän on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöidyltä Vuokraajan luottokortilta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia seuraavista asioista: sopimuksen mukainen omavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat ja maksut, auton toimitus- ja noutoveloitukset, auton käytöstä vuokra-ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, rikemaksut, sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen.

Mikäli sopimukseen Vuokraajaksi merkitty juridinen henkilö ei halua tai kykene maksamaan vuokraa, Vuokraajan puolesta sopimuksen allekirjoittanut henkilö vastaa vuokrasta sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä näiden ehtojen mukaisista lisämaksuista henkilökohtaisesti.

7. Ajoneuvon virhe tai vikaantuminen

Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta Vuokraaja ei ole sopimusehtojen mukaan vastuussa, Vuokraaja voi vaatia Vuokraamolta virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

Mikäli Vuokraamo ei kykene luovuttamaan vuokra-autoa Vuokraajan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, Vuokraajalla on oikeus saada korvaus viivästyksestä Vuokraajalle aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista.

8. K-CaaraGo -auton palauttaminen sopimuksen päättyessä

Vuokraajan on palautettava auto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto avaimineen on palautettu Vuokraamoon tai kun Vuokraamo on saanut Vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta Vuokraamon hyväksymään paikkaan. Mikäli autoa ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, Vuokraamo voi ilmoittaa asian poliisille.

Vuokraamolla on oikeus periä Vuokraajalta täysimääräinen vuokra auton palautusviiveen ajalta sekä korvaus viiveestä Vuokraamolle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Mikäli muusta ei ole sovittu, auto on palautettava täydellä tankilla.

Vuokraamo ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.

9. Sopimuksen purkaminen

Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan.

Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan tai autoon tulee Vuokraamon vastuulla oleva auton käytön estävä vika eikä Vuokraamo toimita korvaavaa autoa kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.

10. Riidanratkaisu

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

 

Kuinka palvelu toimii?

1. Aloita

Kun sinulla on unelma, toive tai halu auton suhteen, me autamme löytämään oikean auton.

2. Hae

Tutki valikoimaa tai hae juuri sitä oikeaa. Kaikki ehdokkaat ovat laadukkaita!

3. Tutustu

Täältä näet kaikki tiedot valitsemastasi autosta. Kun olet valmis, siirry ostamaan.

4. Osta

Nyt sinulla on jo melkein avaimet taskussa. Tehdään kaupat ja sovitaan muista ehdoista.

Puhelut K Auto Retail Oy:n 010 alkaviin vaihde- ja asiakaspalvelunumeroihin maksavat 8,4 snt/minuutti niin lanka- kuin matkapuhelimesta soitettaessa.

Puhelut K Auto Oy:n 010 alkaviin vaihde- ja alanumeroihin sekä K Auto Retail Oy:n alanumeroihin maksavat 8,35 snt/puhelu + 12,09 snt/minuutti niin lanka- kuin matkapuhelimesta soitettaessa.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

K Auto Oy:n ja K Auto Retail Oy:n matkapuhelinnumeroihin soitettaessa puheluveloitus perustuu soittajan oman puhelinliittymän sopimusehtoihin.